Rewaloryzacja i adaptacja zespołu czworaków w zespole pałacowym Radziejowicach na budynki mieszkalne

Adres: Radziejowice, ul. Sienkiewicza

Projekt: 2007

Realizacja: 2010

Inwestor: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Autorzy: Maciej Wutzen, Wojciech Wysocki, Małgorzata Podsiadła, Grzegorz Płoński

Pow. działki: 4 180 m2

Pow. użytkowa: 534 m2

Kubatura: 1 350 m3

Inf. dodatkowe: