Poznaj nas

Nazywamy się
Arhead

Firma została założona w 1988 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000190283. Dysponujemy zespołem projektantów, specjalistów, rzeczoznawców i konsultantów o wieloletniej praktyce zawodowej i znaczącym dorobku projektowo-realizacyjnym.

Nasi projektanci posiadają wymagane prawem uprawnienia do projektowania i realizowania obiektów budowlanych bez ograniczeń a także uprawnienia do projektowania i nadzorowania prac w obiektach zabytkowych - wydane przez Konserwatora Zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dn. 11.01.1994 r. (Dz.U. Nr 16 poz.55)

Szkic projektu - ilustracja

Zespół

mgr inż. arch. Maciej Wutzen

Studia i dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1969 r.

Uprawnienie budowlane w specjalności architektonicznej nr St - 649/73

Uprawnienia konserwatorskie w zakresie projektowania i nadzorowania prac w obiektach zabytkowych w zakresie architektury nr 112

Praca zawodowa:

 • Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne BAK w Warszawie
 • Pracownia Konserwacji Zabytków Oddział Zamek w Warszawie
 • Biuro Architektoniczne Covell Matthews Partnership Oddział w Dar es Salaam w Tanzanii
 • Biuro Projektowo-Badawcze ARHEAD Sp. z o.o. w Warszawie

mgr inż. arch. Andrzej Śniegocki

Studia i dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi nr St - 439/78

Uprawnienia konserwatorskie w zakresie projektowania i nadzorowania prac w obiektach zabytkowych w zakresie architektury nr 113

Praca zawodowa:

 • Centralne Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Warszawie
 • Instytut Podstaw Rozwoju Architektury Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, prace nad zabytkami pod kierunkiem prof. A. Czapskiej
 • Urząd Dzielnicowy Warszawa Praga Południe Wydział Urbanistyki i Architektury
 • Biuro Projektowo-Badawcze ARHEAD Sp. z o.o. w Warszawie

dr inż. arch. Adam Dolot

Studia i dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1989 r.

Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2005 r.

Uprawnienie budowlane w specjalności architektonicznej nr Wa – 1180/94

Praca zawodowa:

 • Biuro Projektowo-Badawcze ARHEAD Sp. z o.o. w Warszawie
 • Zespół Architektury, Urbanistyki i Rysunku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • Udział w misjach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1990 – 1998
 • Praktyka zawodowa w biurze architektonicznym Hunter & Partners w Londynie w 1993 r.

mgr inż. arch. Grzegorz Płoński

Studia i dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1999 r

Praktyka zawodowa:

 • Biuro projektowe ARHEAD Sp. z o.o. w Warszawie
 • FUH Mar-Bud, inżynier budowy
 • Obecnie zatrudnienie w ARHEAD Sp. z o.o. w Warszawie

mgr inż. arch. Norbert Mado

Studia i dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2015 r.

Praktyka zawodowa:

 • Praktyki studenckie w trakcie studiów
 • Pierwsza Nagroda w Konkursie na Najlepszy Projekt Przebudowy Śródmieścia Góry Kalwarii w 2014 r.
 • Pierwsza Nagroda W Konkursie na Najlepszy Projekt Rewaloryzacji Zabytkowych Terenów i Historycznej Zabudowy Miasta Wyszogród w 2015 r.
 • Obecnie zatrudnienie w ARHEAD Sp. z o.o. w Warszawie